SE
   ENG

PLATSEN


RAVINEN Konsthall är en plats för konst, musik och design som uppförs på Bjärehalvön i Skåne. Byggnaden ligger vid infarten till Norrvikens trädgårdar i Båstad, intill bäckravinen som fått ge namn åt konsthallen. RAVINEN ska vara en levande och dynamisk mötesplats för kultur och upplevelser året runt. RAVINENS 1500 kvm har plats för tre utställningssalar, auditorium för 250 personer, restaurang, designbutik och barnverksamhet. I sluttningen mot havet kommer en skulpturpark att skapas. Byggnationen påbörjas sommaren 2020 och beräknas stå klart under 2021.

VISIONEN


Initiativtagare till projektet är Ulla och Gustav Kraitz som i tre decennier aktivt arbetat för att visionen om en plats för konst på Bjäre ska bli verklighet. RAVINEN ligger på ett krön med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus. För den årliga programverksamheten skräddarsys expertgrupper inom konst, musik och design för att skapa en upplevelse i världsklass.

PROJEKTET


Under decennierna som gått har ett flertal förslag diskuterats. Byggnaden som nu uppförs är ritad av Pontus Möller Arkitekter. Verksamheten arrenderas och drivs av RAVINEN - Ulla och Gustav Kraitz Kulturstiftelse. Programverksamheten finansieras initialt av donationer men är tänkt att inom överskådlig tid vara självfinansierad via intäkter från verksamheten.