SE
   ENG

PLATSEN


RAVINEN Konsthall är en plats för konst, musik och design som uppförs på Bjärehalvön i Skåne. Byggnaden ligger vid infarten till Norrvikens trädgårdar i Båstad, intill bäckravinen som fått ge namn åt konsthallen. RAVINEN ska vara en levande och dynamisk mötesplats för kultur och upplevelser året runt. RAVINENS 1500 kvm har plats för tre utställningssalar, auditorium för 250 personer, restaurang, designbutik och barnverksamhet. I sluttningen mot havet kommer en skulpturpark att skapas. Byggnationen påbörjas sommaren 2020 och beräknas stå klart under 2021.

VISIONEN


Initiativtagare till projektet är Ulla och Gustav Kraitz som i tre decennier aktivt arbetat för att visionen om en plats för konst på Bjäre ska bli verklighet. RAVINEN ligger på ett krön med ändlös utsikt över himmel och hav. Mötet mellan element är en central del i verksamhetens själ. Mellan det konstanta och det föränderliga, mellan natur och kultur, mellan det traditionella och det experimentella, mellan uttryck och intryck, mellan aktivitet och paus. För den årliga programverksamheten skräddarsys expertgrupper inom konst, musik och design för att skapa en upplevelse i världsklass.
PROJEKTET

Under decennierna som gått har ett flertal förslag diskuterats. Byggnaden som nu uppförs är ritad av Pontus Möller Arkitekter. Verksamheten hyrs och drivs av RAVINEN - Ulla och Gustav Kraitz kulturstiftelse. Programverksamheten finansieras initialt av donationer men är tänkt att inom överskådlig tid vara självfinansierad via intäkter från verksamheten.  

VERKSAMHETEN

Utställning hösten 2021


Jag bor i en annan värld, men du bor ju i samma
Drömmare söder om Hallandsåsen

Gunnar Ekelöfs ord visar utställningens syfte att presentera några centrala konstnärskap verksamma i vår närhet, ”söder om Hallandsåsen”.

Drömmen har varit intimt förknippad med bildmakande så länge vi känner till avbildningar gjorda av människor. I denna utställning blir en kronologisk utgångspunkt drömmaren Carl Fredrik Hills teckningar. De förblir närvarande för den som en gång har sett dem och inte minst för den generation konstnärer som visar sina arbeten i denna utställning.

Samtliga deltagande konstnärer har en intensiv och skapande relation till den inre värld som skapar drömmar. Det innebär inte att de alltid förblir där. Men de har tillgång till den, de rör sig över gränsen, återkommer, försvinner, kommer tillbaka. Denna inre värld är för dem en omistlig del av den skapande impulsen.

Deltagande Konstnärer: Daniel Fleur, Carl Fredrik Hill, Olav Christopher Jenssen, Gabriel Karlson, Bruno Knutman, Marcus Matt, Max Ockborn, Nicklas Randau, Viktor Rosdahl,  Emelie Sandström, Danilo Stankovics, Thale Vangen, Elisabeth Östin

Gertrud Sandqvist
Curator
Auditoriet                                                                                                                                                 

En spelplats och ett ”allrum” för olika former av sceniskt skapande såsom kammarmusik- och jazzkonserter, teater-, opera- och dansföreställningar, filmförevisningar, symposier, föreläsningar, litteraturevenemang mm. Utbud och innehåll ska väl svara upp mot den höga konstnärliga nivå som gäller för RAVINEN men ska också ge utrymme för experiment och ”lek”. Ett unikt, flexibelt, estetiskt och fantasiskapande rum med en ny Steinway C-flygel och 250 publikplatser. Just nu pågår samtal med bl.a Båstad Kammarmusikförening och Båstads Riksteaterförening om möjliga samarbeten.

Auditoriet är noggrant utformat för att akustiken optimalt ska passa ovan beskrivna verksamheter och rummet kommer i hög grad att karakteriseras av de väggelement som sitter på sidoväggarna, vilka har utformats av Anna Kraitz och Gustav Kraitz i samråd med akustikern Jan-Inge Gustafsson. Väggelementen fungerar diffuserande och är centrala för klangkaraktären i rummet. I övrigt är väggarna försedda med ribbpanel som även den har en ljuddiffuserande effekt fast i högre frekvenser. I taket finns ett ”undertak” bestående av sex stora reflektorer, vilka samtliga fungerar som både reflekterande och diffuserande element.

Salen är försedd med teaterteknisk utrustning, såsom scenbelysning placerad på lindragna rår, ett högtalarsystem av hög kvalitet och en projektor för bild- och filmvisning.

Har du tankar och idéer kring spännande scenverksamhet som kan utveckla RAVINEN till ett nationellt och internationellt kulturcentrum - kontakta gärna Bengt Hall bengt.hall@telia.com

Bengt Hall,
koordinator musik- och scenprogram