Stacks Image 665

Styrelse / kontakt

Else Ekblom ordförande
0431-106 95
Gustav Kraitz vice ordförande
0431-45 06 08
Lilian Bringle sekreterare
0431-45 01 73
Jan Årefors kassör
0431-717 74
Ulf Aschan
031-83 24 50
Göran Forssberg
0431-36 19 10
Lena Göranson
0431-752 37
Vidar Hellners
0431-731 65
Göran Hermerén
046-222 12 80
Ulla Kraitz
0431-45 06 08
Adjungerade:
Agneta Ljungberg  
 046-13 45 46             
Christina Hamrin 

Jan Schiller, auktoriserad revisor
040-15 93 95
Som styrelsens rådgivare fungerar bl.a. Moderna Museets tidigare chef Björn Springfeldt,
direktör Marcus Storch och professor Göran Grosskopf.

Arkitekt: Johan Celsing
Landskapsarkitekt: Gunnar Eriksson

Vill Du vara med och stödja detta unika projekt. Kontakta i så fall någon i stiftelsens styrelse.

Stiftelsens adress är:

Ravinen Kulturcentrum
Else Ekblom, Sandstigen 4
26263 Ängelholm

else.ekblom@gmail.com