Stacks Image 657

Ekonomin

Anläggningen har kostnadsberäknats till 65 Mkr. Den planeras att uppföras med full finansiering, dvs utan att lån behöver tas upp. Därtill kommer 10 Mkr för att säkra de första årens verksamhet.

Driften beräknas kosta 5 Mkr per år och kommer att finansieras av biljettintäkter, försäljning, uthyrning till konferenser och dylikt samt därutöver enskilda bidrag.

Vill Du vara med och stödja detta unika projekt. Kontakta i så fall någon i stiftelsens styrelse.