Stacks Image 641

Kulturprojektet

Stacks Image 1424
Det var i början av 1900-talet som Rudolf Abelins dröm började ta form.

Hundra år senare väcktes hos Gustav Kraitz en idé, inspirerad av Norrvikens spännande landskap med dess hänförande utsikter. Länge hade han menat att denna del av Sverige saknar ett kulturcentrum. Här var platsen med de allra bästa förutsättningarna.

Gustav Kraitz fick snart fler entusiaster med sig. I april 2000 bildades Stiftelsen Ravinen, som senare ändrat namn till Ulla och Gustav Kraitz stiftelse – Ravinen Kulturcentrum i Norrviken. Tack vare bl.a. bidrag från Region Skåne, kunde projektet snart ta form på papperet genom arkitekten Johan Celsing, som varit lyhörd för den känsliga naturen och för verksamhetens art. Hans förslag är en byggnad som i första hand skall bjuda på utställningar, men även musik och andra framträdanden. Den skall ge tillfälle till möten mellan olika konstarter.

Ett särskilt Kraitz-rum kommer att inrättas med verk av Ulla och Gustav Kraitz.

Planlösningen ger stor flexibilitet, och byggnaden skall även kunna utnyttjas för andra tillfälliga ändamål, t.ex. konferenser och olika evenemang. Byggnadens totala yta är drygt 2 000 kvm.

Ravinenprojektet stannar inte vid Johan Celsings byggnad. Den omgivande parken skall vara en integrerad del av anläggningen och utformas som skulpturpark under överinseende av landskapsarkitekt Gunnar Eriksson.