Stacks Image 633

Stacks Image 1408

Historia


I slutet av 1800-talet arbetade Rudolf Abelin med att anlägga en trädgård vid Bråviken utanför Norrköping. En ny järnvägs-sträckning kom att förhindra dess utveckling och Rudolf Abelin tvingades att söka en ny plats.

Under en höstvandring längs kusten från Båstad ut mot Kattvik fann Rudolf Abelin en förfallen gård utanför samhället där han kunde förverkliga alla sina visioner inom trädgårdskonsten, och 1906 blev han ägare till området.

Anläggningen utanför Båstad fick ärva namnet Norrviken av föregångaren vid Bråviken. Under en tid av femton år anlades trädgårdarna med stora insatser av arbete och pengar. Hassel- och äppelodlingar tillkom i anslutning till trädgårdarna som en ekonomisk grund för verksamhetens utveckling och drift. Anläggningen stod färdig 1920, då den öppnades för allmänheten.

Norrvikens Trädgårdar blev snabbt en betydande attraktion, även internationellt. Med sitt gedigna kunnande hade Rudolf Abelin skapat en anläggning med särprägel och originalitet med inspiration från såväl sydeuropeiska parkanläggningar som japansk trädgårdskont.

År 1942 såldes Norrvikens Trädgårdar till rederiet Nordstjärnan som i sin tur 1971 donerade dem till en stiftelse med uppgift att ”stå som garant för att trädgårdarna bibehålls och utvecklas i Rudolf Abelins anda”.

Efter årtionden med ekonomiska problem förvärvades Norrviken 2013 av Lilla Båstad AB med syfte att återuppliva och förnya de slumrande trädgårdarna. Detta är nu på väg att förverkligas.