Stacks Image 625

Stacks Image 1408

Platsen


En bäckravin med en säregen skönhet löper ned mot havet i anslutning till Norrvikens Trädgårdar Området består till stora delar av ett igenväxande parklandskap där skötsel och underhåll för länge sedan upphört. Naturligt växande träd­arter och förvildade örter har återtagit området. Stora almar och bokar skuggar ravinens botten där den glittrande bäckfå­ran söker sig mot havet som skymtar mellan träden.
 
På höjden vid denna ravin, i en glänta med utsikt mot havet, skall det kulturcentrum ligga som getts namnet Ravinen.
Arkitekt är Johan Celsing, professor vid KTH och ledamot av Konstakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.
Bland hans prisbelönade byggnader märks konsthallen på Millesgården på Lidingö, det nya Krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm och den nya kyrkan i Årsta.
 
Trädbeståndet bör utglesas så att ljuset når ravinens botten och en rikare örtflora kan utvecklas kring bäcken. En större öppning i vägbanken bör ordnas så att det blir möjligt att promenera längs bäcken ner till havet. Området närmast byggnaden och ravinen skall skötas som park och utvecklas till skulpturpark.