Stacks Image 282

Stacks Image 1400

Vision - ändamål - verksamhet


Ravinen med dess natursköna omgivning skall bli ett centrum för konst och design från framför allt de nordiska länderna – något som saknas i dag.

Här skall besökaren kunna möta tradition och förnyelse, retrospektiva utställningar av både levande och döda mästare sida vid sida med moderna experiment från främst den nordiska men även den internationella konstscenen.

Musik i varierande former skall vara ett återkommande inslag liksom andra kulturyttringar.

Anläggningen skall året runt bjuda på högklassiga program – föreläsningar och samtal kring konst, litteratur, musik m.m. Ambitionen är att anläggningen ska bli en regional kulturmagnet och en viktig del av kulturutbudet i Öresundsregionen men även locka långväga besökare.

Ravinen skall vara ett stimulerande utflyktsmål för den som söker andens vederkvickelse.

Samarbete med Norrvikens Trädgårdar blir naturligt liksom med kulturinstitutioner i Norden och i världen.

Verksamheten kommer att drivas huvudsakligen i projektform.